DÉLKA: 52 km
START: Nové Údolí
CÍL: Sankt Oswald bei Haslach

Schwarzenberský kanál nacházející se na Šumavě se původně používal k plavení dříví ze šumavských lesů. Kanál začíná nedaleko Nového Údolí a vlévá se do řeky Große Mühl v Rakousku. Rozsáhlá síť potoků pramenících v horách zajišťovala dostatek vody pro plavení dříví. Nejvýznamnějším zdrojem vody bylo také ledovcové Plešné jezero. K regulaci toku vody byly využívána stavědla před ústím potoků do kanálu. Díky tomu se dalo plavit dříví dále po Dunaji až do Vídně. V dnešní době je nepoužívaný, občas se na udržovaných částech kanálu organizuje plavení dříví jako turistická atrakce.

Nejvýznamnější technická památka ČR

Na začátku Schwarzenberského kanálu stojí Rosenauerův pomník, který je věnován inženýrovi, jenž stál u zrodu šumavských plavebních kanálů. Dostupný je ze železniční zastávky v Novém Údolí, kam lze pohodlně dojet vlakem z Číčenic, z Českých Budějovic a s přestupem ve Volarech také ze Strakonic.

Podél kanálu vede cesta, která je sjízdná na krosovém kole. Celá trasa je vhodná pro začátečníky s celkovou délkou cca 52 km. A jelikož byl kanál postaven se spádem, nepotkáte po celé trase žádný kopec. Po cestě můžete navštívit různá technická díla postavená na kanálu. Mezi nejnavštěvovanější jistě patří horní a dolní portál tunelu, nebo akvadukt, kterým kanál překonává Koňský potok. U dolního portálu tunelu je možné navštívit muzeum Schwarzenberského kanálu. Na upravených částech kanálu je možné v určitých dnech zhlédnout plavení dříví. Budete-li mít dost sil, můžete z trasy odbočit a vyjet si k Plešnému jezeru a odtud pěšky na horu Plechý, která je svými 1378 m. n. m. nejvyšší horou české části Šumavy.

Schwarzenberský kanál končí v rakouské vesničce Sankt Oswald bei Haslach. Chtete-li se ušetřit prudkého výšlapu zpět do České republiky, doporučujeme celý výlet zakončit u evropského rozvodí Labe – Dunaj nedaleko hranic a pokračovat přívozem na nádraží v Černé Pošumaví, popřípadě se napojit na Vltavskou cyklotrasu.

NÁROČNOST: 

Bez převýšení, vhodné pro začátečníky a rodiny s dětmi.

TERÉN:

Cyklotrasa vede po místních komunikacích a lesních cestách s vyloučeným provozem silničních motorových vozidel.  Na komunikacích je umožněn provoz lesní dopravní techniky. Převažují lesní cesty, místy je povrch asfaltový. Terén je vhodný pro krosové kolo.

TRASA:

Nové Údolí - (EV13) - Rosenauerův pomník - Odpočinkové místo Hučina - (č. 1023) - Jelení vrchy - Turistické rozcestí Klápa - (EV13) - Zadní Zvonková - Sonnenwald - Hraniční přechod Iglbach/Ježová - Přístřešek U Korandy - Sankt Oswald bei Haslach

JAK SE DOSTAT NA CYKLOTRASU:

Schwarzenberský kanál začíná nedaleko železniční stanice Nové Údolí, kam lze pohodlně dojet vlakem z Číčenic, z Českých Budějovic a s přestupem ve Volarech také ze Strakonic.

Ve všech vlacích je umožněna přeprava jízdních kol pouze do vyčerpání kapacity. Více informací o spojích a přepravě jízdních kol na GW Train Regio a.s.

NOVÉ ÚDOLÍ
 • Pošumavská jižní dráha
 • Replika železné opony
 • Rosenauerův pomník
JELENÍ VRCHY
 • Plešné jezero
 • Horní a dolní portál plavebního tunelu
 • Muzeum Schwarzenberského kanálu
 • Aquadukt u Rosenauerovy kaple
 • Rosenauerova kaple
OSADA ZADNÍ ZVONKOVÁ
 • Muzeum Zvonková
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého
OSADA SONNENWALD (RAKOUSKO)
 • Zachovalá část plavebního kanálu
BÝVALÁ DOLNÍ HRANIČNÁ
 • Rozvodí Dunaj - Labe
 • Hraniční přechod Koranda/St. Oswald
SANKT OSWALD BEI HASLACH

 

Booking.com