Domů Atlas cest České republiky

Atlas cest České republiky

Údolí řeky Doubravy

Pěší stezku přírodní rezervací Údolí řeky Doubravy naleznete na Vysočině v CHKO Železné hory. Stezka vede kaňonovitým údolím řeky Doubravy a je krásná v každém ročním období. V létě se tu krásně zchladíte, na podzim uchvátí vášnivé fotografy a téměř zamrzlá řeka má též své kouzlo. Řeka je zajímavá i z hlediska biodiverzity. Ze zvířat tu jsou běžně k vidění raci, leďňáčci nebo třeba vydry.

Schwarzenberský kanál

Schwarzenberský kanál se nachází na Šumavě a původně se používal k plavení dříví ze šumavských lesů. Kanál začíná nedaleko Nového Údolí a vlévá se do řeky Große Mühl v Rakousku, čímž se dalo plavit dříví dále po Dunaji až do Vídně. V dnešní době je nepoužívaný, občas se na udržovaných částech kanálu organizuje plavení dříví jako turistická atrakce.

Cyklotrasa podél železné opony

Dálková cyklotrasa, značená jako EuroVelo 13, kopíruje trasu bývalé železné opony. Začíná u Barentsova moře na severu Evropy a končí až u Černého moře na jihu Evropy. Celková délka je cca 6 800 km. U nás začíná nedaleko Chebu a vede podél hranice s Německem a Rakouskem. Několikrát protíná hranice a Českou republiku nadobro opustí za Znojmem. Odhadovaná délka v ČR je cca 600 km.

Cyklotrasa Odra-Nisa

Nejkratší česká mezinárodní cyklotrasa začínající u pramene Nisy a vedoucí podél toku přes Liberec k soutoku s Odrou. Řeka Odra tvoří německo-polskou státní hranici a ústí do Baltského moře ve Swinouscie. Na části trase slouží také námořním lodím a spojuje moře s polským přístavem ve Szczecine (Štětíně).

Česko-saské Švýcarsko

Přírodní skvost České republiky sousedící těsně s Německem. Národní park je součástí Děčínské vrchoviny, která uchvátí skalními masivy. Turisty nejvyhledávanější je masiv Pravčická brána, ale také plavba Divokou a Edmundovou soutěskou. Tato turistická trasa Vás provede nejnavštěvovanější oblastí po nejvyhledávanějších zajímavostí v národním parku.