DÉLKA: 92 km
START: Rakovník
CÍL: Praha

Cyklotrasa kolem řeky Berounky vás provede po stopách českých králů. Zneužili jsme krásy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a počátek cyklotrasy jsme zvolili v Rakovníku. Město nabízí výborné spojení od Prahy, ale také historické centrum včetně dominantního kostela sv. Bartoloměje. Cyklotrasa vede mírným klesáním po celou dobu kolem Rakovnického potoka. Nad soutokem Rakovnického potoka a řeky Berounky se nachází hrad Křivoklát. Historické zmínky popisují Křivoklát jako lovecký hrad, novodobější zmínky jako obávané vězení. Každopádně se jedná o jeden z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a králů.

po stopách českých králů

Z Křivoklátu není možné pokračovat kolem řeky Berounky. Je nutné zdolat mírné převýšení a dojet do vesnice Žloukovice. Část této trasy je možné absolvovat vlakem a ušetřit si několik kilometrů. Železnice vede přímo podél Berounky. Podél Berounky až do Berouna. V Nižboru stojí lovecký hrad, který byl přestavěn na barokní zámek. Zámkem prochází 14. poledník a za zmínku stojí i dvoje sluneční hodiny. Jedny ukazují pravý místní čas s latinským nápisem Bez slunce nejsem ničím, druhé tzv. staročeský čas, tedy dobu, která uplynula od západu slunce předchozího dne. Latinským nápisem Slunce si odpočítalo svůj západ. Beroun bývával osídlen rolníky a rybáři, zároveň se zde nacházel brod a přívoz na cestě z Prahy do Plzně. V současnosti jsou ve městě dochovány části bývalého městského opevnění, dvě brány, velké části vodních příkopů a zbytky bašt. Výhled na samotné město nabídne rozhledna na Městské hoře nedaleko historického centra.

I z Berouna pokračuje cyklotrasa podél řeky. Následují skalní masivy a lom Alkazar. Každý masiv má své jméno, a protože je těžba dávno ukončená, našli zde útočiště horolezci, ale také milovníci krásné přírody. Přes území Srbska, malé vesnice, vás očekává panorama s hradem Karlštejn. Hrad sloužil jako soukromé sídlo císaře Karla IV. a později také jako místo pro uschování říšských korunovačních klenotů a souboru svatých ostatků. Mezi nejznámější mýty patří tvrzení, že na hrad nesměly žádné ženy. Tento mýtus ale vyvrátili historici a samozřejmě všichni byli a stále jsou na hradě vítáni.

Posledním významným sídlem je renesanční zámek Dobřichovice. Zámek je veřejnosti nepřístupný, ale exteriéry stojí za zhlédnutí. Následují už poslední kilometry podél řeky Berounky. Její poslední metry je možné zhlédnout z vyhlídky Lahovického mostu. Řeka Berounka se v těchto místech vlévá do Vltavy a nadobro nás opouští. Od soutoku můžete pokračovat po levém břehu Vltavy, nebo po Radotínském mostu přejet na břeh levý. Po obou březích lze pokračovat do centra Prahy, nebo na nejbližší vlakovou zastávku.

NÁROČNOST:

Bez převýšení, vhodné pro začátečníky a rodiny s dětmi.

TERÉN:

Cyklotrasa vede převážně po místních komunikacích a cyklostezkách. Povrch cyklotrasy je asfaltový, místy se vyskytuje mlátová nebo polní cesta. Terén je vhodný pro krosové kolo.

TRASA:

Rakovník - (č. 303) - Křivoklát - (č. KO8, č. 0050) - Žlukovice - Nižbor - Hýskov - (cyklotrasa "Po stopách českých králů") - Beroun - Karlštejn - Zadní Třebáň - (č. 3) - Řevnice - Dobřichovice - (levý břeh, pravý břeh č. 3) - Všenory (pravý břeh) - Dolní Mokropsy - (č. 3) - Černošice - (č. A1) - Radotín - Lahovice - (levý břeh č. A1, pravý břeh č. A102, A2) - Praha

JAK SE DOSTAT NA CYKLOTRASU:

Podél cyklotrasy vede železniční trať. Lze využít spoje linky S7 z Prahy do Berouna a spoje linky S75 z Berouna do Rakovníka. V dálkové dopravě lze využít linky R16 z Prahy do Plzně a linky R26 z Prahy do Českých Budějovic - cílová stanice Beroun. Do stanice Rakovník lze využít spoje linky R24 z Prahy.

Ve všech vlacích je umožněna přeprava jízdních kol pouze do vyčerpání kapacity a některé spoje umožňují přepravu jízdního kola pouze na základě rezervace místa pro jízdní kolo. Více informací o spojích a o přepravě jízdních kol najdete na České dráhy a.s. a Arriva vlaky s.r.o.

Autem je možné využít dálnici D5 (Exit 14 - směr Beroun, Křivoklát) nebo dálnici D6 (Exit 32 - směr Rakovník).

RAKOVNÍK
 • Městská památková zóna
 • Kostel sv. Bartoloměje
 • Velká zvonice
 • Muzeum T. G. M.
 • Pražská a Vysoká brána
 • Pivovar Bakalář
 • Židovská čtvrť
HRAD KŘIVOKLÁT
ZÁMEK NIŽBOR
BEROUN
 • Městská památková zóna
 • Kostel sv. Jakuba
 • Plzeňská a Pražská brána
 • Městské hradby
 • Muzeum Českého krasu
 • Rozhledna Městská hora
ZÁMEK TETÍN
ÚDOLÍ ŘEKY BEROUNKY
KARLŠTEJN
 • Hrad Karlštejn
 • Lom Velká Amerika a Mexico
 • Dům hodin
 • Muzeum Betlémů
VŠENORY
 • Gloriet Všenory
 • Pivovar Všenory
PŘÍVOZ KAZÍN
SOUTOK BEROUNKY A VLTAVY
 • Vyhlídkové věže Lahovického mostu
PRAHA

Booking.com