Vltava

Vltava je se svými 433 km nejdelší řekou v České republice. Pramení na Šumavě nedaleko nejvýše položené obce Kvildy a protéká přes Lenoru, Lipno, Vyšší Brod, Český Krumlov, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlík nad Vltavou, Kamýk, Slapy a Prahu až do Mělníka, kde se vlévá do Labe.

Vltavu v prvopočátku využívali hlavně voraři, proto se na Vltavě nacházelo mnoho jezů. V pozdější době začali Vltavu využívat i vodáci. Pro některé vodáky byly vltavské peřeje a jezy velkým nepřítelem a jen schopní vodáci s dobře a kvalitně postavenou lodí dokázali všechny nástrahy překonat. V 60. letech minulého století se rozhodlo o výstavbě Vltavské kaskády. Tvoří ji soustava několika přehrad, čímž bylo zatopeno mnoho vesnic, mlýnů, peřejí, jezů a tím zrušena i voroplavba na Vltavě. Na většině přehradních nádrží vznikl turistický potenciál, přesunuly se sem motorové lodě, plachetnice a hausbóty. Protože nebylo v hlavním zájmu využití přehrad pro lodní dopravu a rekreační plavbu, některé přehrady nejsou vybaveny plavební komorou.

V současnosti je Vltava splavná pro malá sportovní plavidla s omezením plavby mezi Borovou Ladou a Lipnem. Pro malé sportovní plavidla bez omezení plavby mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi. Z Českých Budějovic do Štěchovic je řeka splavná pro motorové lodě až do výtlaku 300 tun a ze Štěchovic dále do Mělníka pro motorové lodě nad 300 tun. Přes přehrady, které nejsou vybaveny plavební komorou, je zajištěn převoz lodí o hmotnosti do 3,5 tuny.

Vltava je se svými 433 km nejdelší řekou v České republice. Pramení na Šumavě nedaleko nejvýše položené obce Kvildy a protéká přes Lenoru, Lipno, Vyšší Brod, Český Krumlov, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlík nad Vltavou, Kamýk, Slapy a Prahu až do Mělníka, kde se vlévá do Labe.